Hukuk

Program Başkanı'nın Mesajı


Amacımız, modern yaşamın gereklerini doğru algılayacak, hukuksal kurum ve kuralları farklı boyutlarıyla yorumlayabilecek, hukuk devleti kurallarını ve Cumhuriyet’in temel ilkelerini benimseyerek karşılaşılan hukuksal sorunlara en uygun çözüm yollarını geliştirebilecek, ulusal hukuk sistemimizin yanı sıra, hukukun evrensel kurallarını özümsemiş, yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli alanlarda görev üstlenebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmektir.

Fakültemizdeki eğitimin, teorik derslerin ve uygulamalı derslerin yanı sıra uluslararası ve ulusal düzeyde sempozyumlar, seminerler ve konferanslar gibi bilimsel toplantılarla tamamlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Düzenlenmesi düşünülen söz konusu bilimsel toplantılarla, değerli öğrencilerimiz, kariyerinizin temelini oluşturacak düşünme metotlarını kazanacak, iş hayatında faydasını görecek bağlantılar kuracaktır.

Ayrıca, öğrencilerimizin ders dışı aktivitelerine de önem verilecek, aktif öğrenci kulüp faaliyetlerinin yanı sıra, adliyeler ve meslek örgütleriyle işbirliği yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerle onların her açıdan donanımlı birer hukukçu olabilmeleri için çaba gösterilecektir.

Hukuk Fakültesinin eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT
Vekil Dekan

Program Hakkında

ProgramHukuk
Bağlı Olduğu BirimHukuk Fakültesi
ISCED Temel Alanı38 - Hukuk
ISCED Eğitim Alanı380 - Hukuk
ISCED-P SınıflandırmasıDüzey: 6, Kategori (Oryantasyon): 64, Alt Kategori: 645
Akademik ağırlıklı lisans derecesi
Eğitim DiliTR
Öğretim TürüÖrgün Eğitim / 1. ÖğretimEğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)
Bu program 240 AKTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir lisans programıdır.


Program, Bologna Süreci'nin "Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA) " nde tanımlanan "Birinci Düzey (First Cycle)" ile "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)" nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda,  "Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)" nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Başbakanlık Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kurumu ÖSYM Study in Turkey ECTS Ders Kataloğu Türkiye Akreditasyon Kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu