İnsan Kaynakları

İK Ekibi

                                                                      

                                                                                                                                                                                     
                                                                                             Hande ÇOŞKUN 
                                                                                          İnsan Kaynakları Müdürü 
                                                                                      handecoskun@beykent.edu.tr                                                                                                
                                                                                                                                                                 
                                                                                   
                            Asım TAŞKESEN                                    Pınar ARSLAN                                   Furkan ÇELİK
                        İnsan Kaynakları Uzmanı                      İnsan Kaynakları Uzmanı                      İnsan Kaynakları Uzmanı
                   asımtaskesen@beykent.edu.tr                pinararslan@beykent.edu.tr                  furkancelik@beykent.edu.tr


                                                                                           
                                                             Emel KARABACAK                                    Dora TİMUR
                                                           İnsan Kaynakları Memuru                        İnsan Kaynakları Memuru
                                                       emelkarabacak@beykent.edu.tr                  doratimur@beykent.edu.tr