Fakülteler

İletişim Fakültesi

Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak amacımız, çağdaş toplumsal yapı ve dönüşümlere uygun olarak, çağın gereği ve nihayet iletişim mesleğine ilişkin donanıma sahip iletişim mesleğinin tüm alt yapısına hâkim iletişimciler yetiştirmektir. Bu çerçevede yeni gelişime açık iletişim teknolojilerine ve bu teknolojiyi yönetebilecek bilgi ve ortamlarına hâkim bu süreçleri etkili yönetebilen, toplumsal sorumluluk sahibi, eleştirel düşünebilen alanında yaratıcı düşünceye sahip iletişimciler yetiştirmek hedeflerimiz arasındadır. Hedeflerimize dayalı olarak ülkemizde olduğu kadar uluslararası alanda da oldukça fazla ihtiyaç duyulan iletişim alanında yetişmiş işgücünü, akademik personeli sağlamak üzere toplam altı bölümümüzle birlikte İletişim Fakültemiz 2010 yılından bu yana hizmet vermektedir. İletişim Fakültemiz çağın gerekleri ve donanımına sahip seçkin akademik kadrosu, her türlü modern donanıma sahip kurumsal alt yapısı ve tecrübesi ile yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırmaktadır. Mezunlarının sayısının her geçen gün artışı ile birlikte iletişim ile ilgili sektörlerin tamamında artan oranda katkı sunacakları açıktır. Ülkemizin ihtiyacı olan iletişim alanında yetişmiş üst düzey donanımlı insan gücünü yetiştirmek fakültemizin temel amacıdır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için; Görsel İletişim, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Medya ve İletişim Bölümü ile Yeni Medya Türkçe ve Yeni Medya İngilizce Bölümlerinden oluşan Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde kuram ve uygulamayı birleştiren özgün bir eğitim programı izlenmektedir.

Bütünleşik eğitim programımızla öğrencilerimiz, toplumsal ve insani bilimleri kapsayan genel eğitimin yanı sıra, hem kendi alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayan bilgi ve becerileri kazanırlar hem de bu kazanımlarını fakültemiz bünyesindeki diğer alanlarda kullanabilme olanağına kavuşurlar. İletişim Fakültesi’nin disiplinler arası yapısı ve teorik derslerin yanı sıra uygulamaya dayalı disiplinli öğretim anlayışı, öğrencilerimizin gelecekte doğru kariyer planlaması yapmalarında oldukça etkili ve belirleyici olduğu kadar tercihlerini belirli bir bilinç ve kültür doğrultusunda özgürce yapmalarında onları ayrıcalıklı da kılacaktır.

Bunlara ek olarak, fakültemiz bünyesinde yer alan, öğretim üyelerimizin önderliğinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleriyle, öğrencilerimiz sektör profesyonelleri ile çeşitli seminerler, konferanslar ve organizasyonlar düzenleyerek hem alanlarında uygulama yapmakta hem de iletişim sektörü ile tanışma olanağına sahip olmaktadırlar. Böylece daha eğitim süreci devam ederken öğrencilerimiz sektörler hakkında bilgi ve gerekli donanıma kendilerini hazırlamış olurlar.

Prof. Dr. Oğuz MAKAL
Vekil Dekan