Rektörlük

Senato

Prof. Dr. Mehmet Emin KARAHAN
Rektör
Prof. Dr. Ebru URAL
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Hamparsun HAMPİKYAN
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Şeyma Özkara AYDINOĞLU
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Akile Reşide GÜRSOY
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İdris Güven KAYA
Fen-Edebiyat Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Turgut ÖZKAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erdoğan TAŞKIN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Şeyma Özkara AYDINOĞLU
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Vekil Dekanı
Prof. Dr. Kazım SARI
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Ebru URAL
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Hamdi ÜNAL
Güzel Sanatlar Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. M. Emin KARAHAN
Hukuk Fakültesi Dekanı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAĞCI
Hukuk Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Oğuz MAKAL
İletişim Fakültesi Vekil Dekanı
Doç. Dr. Nazan ALİOĞLU
İletişim Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Burak Ömür ÇAKIR
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İsmet Artun ÖNCEL
Tıp Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. M. Ahmet Bülent KATİBOĞLU
Diş Hekimliği Fakültesi Vekil Dekanı
Prof. Dr. Musa Üstün GÜLDAĞ
Diş Hekimliği Fakültesi Senato Üyesi
Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım KAPTANOĞLU
Meslek Yüksekokulu Vekil Müdürü
Öğr. Gör. Fatih YÜCEL
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Kenan ŞENTÜRK 
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Volkan ÖNGEL
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım KAPTANOĞLU
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Hamparsun HAMPİKYAN
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Murat SÜSLÜ
Genel Sekreter
Mustafa GİDER
Öğrenci Konseyi Başkanı