Yönetmelik ve Yönergeler

Yönergeler

Beykent Üniversitesi Burs Yönergesi

Beykent Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Kredi Transferi ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme ve Sınav Esasları Yönergesi

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ölçme Değerlendirme ve Sınav Esasları Yönergesi

Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklerini Destekleme Yönergesi (BEDEK)

Diploma, Mezuniyet Belgesi, Sertifika Düzenleme Esasları ile Diploma Defterleri Hakkında Yönerge

Kütüphane Çalışma Esasları Yönergesi

Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi

Dikey Geçiş Sınavı İle Kaydolan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönerge

Beykent Üniversitesi Kitap Basım İşlemleri

Adem Çelik Spor Oyunları Yönergesi

Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Beykent Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Beykent Üniversitesi Çift Anadal-Yandal Yönergesi

Beykent Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi

Beykent Üniversitesi Arşiv Yönergesi

Beykent Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 

Beykent Üniversitesi Seyahat ve Avans Yönergesi

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi 

Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Özel Öğrencilik Esasları Yönergesi

Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Teşkilat Görev ve Çalışma Usulleri Yönergesi

Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesi

Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi


Beykent Üniversitesi Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliği Yönergesi  (EK-1) (EK-2) (EK-3)