Uluslararası Öğrenciler

 

Beykent Üniversitesi, 4 ayrı yerleşkede; 9 Fakülte, 4 Yüksekokul, Uzaktan Öğretim Sistemi, 2 Enstitü, 3 Araştırma Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi ile her yıl yerleşen öğrencilerinin yaklaşık %50’si burslu olmak üzere 29.401 öğrencisine, seçkin akademik kadrosuyla dünya standartlarında teknik donanım ve uygulama alanı ile eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

Beykent Üniversitesi’nde 62 Lisans programı (uzaktan öğretimde 1 program), 77 Ön Lisans programı (uzaktan öğretimde ise 2 program) mevcuttur. Beykent Üniversitesi’nde eğitim-öğretim dili olarak İngilizce, %70 İngilizce ve Türkçe dilleri kullanılmaktadır.

T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı

YABANCI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME FORMU

Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumlarının herseviyesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin giriş,vize ve ikametizni işlemlerine dair yapmaları gereken işlemler hakkında bilgilendirmedir.

1‐ Yurt Dışında Yapılacak İşlemler(Vize İşlemleri)

Yabancı öğrencilerin Türkiye'nin dış temsilciliklerine aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat ederek"öğrenim vizesi" almaları gerekir.

a) Geçerli ve uzun süreli pasaport,

b ) Kayıt olduğu üniversiteden alacakları Öğrenci Belgesi

c) Türkiye'de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkânlara sahip olduğu gösteren(banka hesabı, burs belgesi vb.) dair belge,

d) Uyruğa ve karşılıklılığa göre belirlenen vize harcı,

e) Konsolosluk tarafından ilave belgeler istenebilir.

2- Ülkemize Gelişlerinden İtibaren Yapmaları Gereken İşlemler (İkamet İşlemleri)

Öğrenim vizesi alan yabancıların Türkiye'ye uluslararası yolu trafiğine açık olan hudutkapılarından yasal olarak giriş yapmaları gerekir. Türkiye'ye girilen tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde göç idaresi başkanlığına başvurarak Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi alınması zorunludur.

3- İkamet Tezkeresi Aldıktan Sonra Yapılacak İşlemler (Bildirim İşlemleri)

a) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alan yabancı öğrenciler Yabancılara Mahsus Kimlik Numarası tahsis işlemini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama Sayfası https://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.html internet adresinden öğrenilebilmektedir.

b) İkamet tezkeresinin fotokopisinin Beykent Üniversitesi Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

c) İkamet tezkere süresini uzatmak isteyen yabancı öğrencilerin ikamet tezkeresinde belirtilen sürenin sona ermeden önce ya da son ermesinden en geç 15 gün içerisinde Göç İdaresi Başkanlığına müracaat ederek süresini uzatmaları gerekmektedir.

d) Mezuniyet, okuldan kaydım sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerdemeydana gelecek değişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliği ise 48 saat içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine bildirilmesi gerekmektedir.

İkamet tezkerelerinin kaybedilmesidurumunda derhal Göç İdaresi Başkanlığına müracaat ederek yenisinin alınması gerekmektedir.


 Uluslararası Öğrenci Kulübü İletişim Bilgileri

Ikram Aghazade
Kulüp Başkanı

 

 

Başbakanlık Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kurumu ÖSYM Study in Turkey ECTS Ders Kataloğu Türkiye Akreditasyon Kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu