Öğrenci İşleri

Üniversitemizde lisans ve ön lisans öğrencilerinin öğrencilik işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Başkanlığımız, lisans öğrencilerinin öğrenim gördüğü Ayazağa - Maslak Yerleşkesinde bulunmaktadır. Ön lisans öğrencilerinin öğrenim gördüğü Beylikdüzü Yerleşkesinde de başkanlığımıza bağlı bir ofis bulunmaktadır.

Öğrencilerin; kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı, kayıt sildirme, ilişik kesme, izinli sayılma/kayıt dondurma, intibak, kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş, dikey geçiş, çift anadal-yandal, öğrenci belgesi, transkript, kimlik kartı, paso ve benzeri her türlü işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Öğrencilerimizin Üniversitemiz Akademik Takvimini dikkatle takip etmeleri gerekmektedir zira her yıl düzenli olarak yapmaları gereken işlemler bu takvimde yer almaktadır. Öğrencilerimizin bu takvimde yer alan bir tarihi kaçırmaları daha sonra telafisi güç durumlarla karşılaşmalarına yol açabilir.

Öğrencilerimizin dikkat etmeleri gereken diğer bir husus da iletişim bilgilerinin güncellenmesidir. Öğrencilerimize yapacağımız her türlü bildirim, kayıt esnasında bildirdikleri adres ve telefonları aracılığı ile yapılmaktadır. Bu bilgilerde değişiklik olması halinde bağlı bulundukları yerleşkelerdeki öğrenci işleri ofislerinden bu bilgileri güncellemeleri gerekmektedir.

                           

Başbakanlık Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kurumu ÖSYM Study in Turkey ECTS Ders Kataloğu Türkiye Akreditasyon Kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu