Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü

Lisans / Ön Lisans Programlarına Başvuru Şartları

Üniversitemiz 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarından yararlanabilmek için,ortaöğretim kurumunun (lise) son sınıfında olan ya da mezun durumda olan yabancı uyruklu adaylar başvurabilirler.

Durumu aşağıda belirtilen vasıfları taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir;

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; 

1) Yabancı uyruklu olanların, 

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk Vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk Vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk Vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. Vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların 

*4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk Okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine” 

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk Okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar.

Başvuru için İstenen Belgeler;

 • Başvuru Formu
 • Lise not dökümü veya lise diploması aslı
 • Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve TC Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak “Denklik Belgesi” 
 • Pasaport fotokopisi

Aday öğrencilerin başvuru için gerekli evrakları e-mail adreslerine yollamaları gerekmektedir; international@beykent.edu.tr


Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler (Ön Lisans ve Lisans)


1) Başvuru için kullanılan sınava ilişkin belge aslı
2) Lise diploması aslı
3) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak “Denklik Belgesi” aslı
4) Pasaportun fotokopisi (öğrenim vizesi işlenmiş olmalıdır)
5) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’nden alınacak ikamet tezkeresinin onaylı örneği

Kabul edilen sınavlar ve istenen en az puanlar için buraya tıklayınız 

Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların geçerlilik sürelerine her hangi bir sınırlama getirilmez. Ancak, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların geçerlilik süresi iki yıldır (SAT Geçerlilik süresi 5 yıldır).

Eğitim dili Türkçe olup İngilizce hazırlık öğretimi zorunlu olmayan (isteğe bağlı) bölümlerimize kaydolan öğrencilerimizin getireceği diğer üniversiteler tarafından yapılan TÖMER belgeleri kabul edilmektedir. TOMER Belgesi olmayan öğrenciler için toplu olarak “Beykent Üniversitesi Türkçe Yeterlilik Sınavı" yapılacaktır. Sınavdan başarılı olamayan öğrencilerimiz eğitimlerine başlamakla beraber zorunlu Türkçe derslerinden sorumlu tutulurlar.

Eğitim dili  İngilizce ve %30 İngilizce-%70 Türkçe, olan bölümlerimize kayıt olan öğrencilerimize 1 yıl İngilizce hazırlık öğretimi zorunludur. Mütercim Tercümanlık (Rusça) Bölümünde eğitim dili Rusça’dır. Bir yıl süreli zorunlu Rusça hazırlık öğretimi uygulanır. Eğitim dili İngilizce olan bölüme kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrenciler, Dil Yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olanlar eğitimlerine başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık eğitimine alınır.  

Mütercim Tercümanlık (İngilizce), Mütercim Tercümanlık (Rusça) ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri için dil yeterlik sınavına eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve Minimum puanları aşağıdaki gibidir;
                                      B2                   
YDS             :ENGLISH 75 POINTS
YDS             :RUSSIAN 75 POINTS
TOEFL IBT   :ENGLISH 90 POINTS
PTE             :ENGLISH 75 POINTS
CPE             :ENGLISH C GRADE
CAE             :ENGLISH A GRADE
TORFL         :RUSSIAN 84 POINTS
 
Diğer İngilizce ve %30 İngilizce Bölümler için dil yeterlik sınavına eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve Minimum puanları aşağıdaki gibidir;
                                       B1
YDS             :ENGLISH 60 POINTS
YDS             :RUSSIAN 60 POINTS
TOEFL IBT   :ENGLISH 72 POINTS
PTE             :ENGLISH 55 POINTS
CPE             :ENGLISH C GRADE
CAE             :ENGLISH C GRADE

Eğitim Ücreti
Yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim ücretlerimiz 

 • Ön Lisans programlarımız (Toplam süresi 2 yıldır.) : 2.950 $ / yıl
 • Lisans programlarımız (Toplam süresi 4 yıldır) : 5.950 $ / yıl
 • Lisans programlarımızdan Hukuk Fakültesi : 7.500 $ / yıl
 • Yüksek Lisans programlarımız;
 • Tezsiz program, toplam 1 yıl, ücreti usd 3500
 • Tezli program, toplam 2 yıl için ücreti usd 7000 (Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı hariçtir)
 • Doktora programlarımız (Toplam süresi 4 yıldır ) : 16.100 $ / 4 yıl
 • Uzaktan Eğitim Lisans programlarımız : 1.400 $ / yıl 
 • Uzaktan Eğitim Önlisans programlarımız : 1.000 $ / yıl 


Eğitim ücretinin tamamı kayıt esnasında ödenmek zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı velisi olan öğrenciler, 1 peşin + 9 taksit şeklinde ödeme yapabilirler.

Üniversitemize ait banka bilgileri
Hesap Sahibi : Beykent Universitesi
Banka adı : TEB
Şube no : 407
Şube adı  :Beylikduzu E-5  / Istanbul 
IBAN NO : TR830003200000000043545801 
Swift Code : TEBUTRIS407

 

Başbakanlık Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kurumu ÖSYM Study in Turkey ECTS Ders Kataloğu Türkiye Akreditasyon Kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu