Yönetmelikler ve Yönergeler

 
 

Yönetmelikler

 

Beykent Üniversitesi Ana Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YÖK)

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (YÖK)

Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (YÖK)

Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Kent Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Beykent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 Yönergeler

 

Beykent Üniversitesi Burs Yönergesi

Beykent Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Kredi Transferi ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi

Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklerini Destekleme Yönergesi (BEDEK)

Diploma, Mezuniyet Belgesi, Sertifika Düzenleme Esasları ile Diploma Defterleri Hakkında Yönerge

Kütüphane Çalışma Esasları Yönergesi

Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi

Dikey Geçiş Sınavı İle Kaydolan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönerge

Beykent Üniversitesi Kitap Basım İşlemleri

Adem Çelik Spor Oyunları Yönergesi

Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Beykent Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Beykent Üniversitesi Çift Anadal-Yandal Yönergesi

Beykent Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi

Beykent Üniversitesi Arşiv Yönergesi

Beykent Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 

Beykent Üniversitesi Seyahat ve Avans Yönergesi

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi 

Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Özel Öğrencilik Esasları Yönergesi

Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Teşkilat Görev ve Çalışma Usulleri Yönergesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesi

Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 

Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

Beykent Üniversitesi Öğrenci  Senatosu Yönergesi

 

Başbakanlık Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kurumu ÖSYM Study in Turkey ECTS Ders Kataloğu Türkiye Akreditasyon Kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu