İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Aday

Çalışma Alanları

Uluslararası İlişkiler mezunları için iş imkânları nelerdir?

Uluslararası İlişkiler mezunları, yabancı dile hakim olmaları nedeniyle pek çok alanda kariyer yapma fırsatına erişebilir. Söz konusu alanları kısaca özetlemek gerekirse:

  • Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere, tüm bakanlıklar, müsteşarlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kalkınma ajansları gibi çok sayıda kamu kurumunda çalışabilirler.
  • Göreve Tanımları Çeşitlidir: Uzmanlık-müfettişlik yapabilecekleri gibi kaymakamlık, devlet memurluğu gibi görevlerde de bulunabilirler.
  • Özel sektördeki ve özellikle dış ticarette çok geniş bir istihdam olanağı vardır.
  • Sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütlerde de kariyer oluşturma imkânı yakalayabilirler. 
Formu Doldur