Sağlık Bilimleri Fakültesi - Aday

Çalışma Alanları

Hemşirelik Bölümü mezunları için iş imkânları nelerdir?

Hemşireler, kamu ya da özel kurumlara ait tüm sağlık kuruluşlarında istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra hemşireler;

  • Ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren kurumlarda iş imkanına sahiptirler.
  • Sağlık eğitimi ve danışmanlığı veren kurumlarda çalışabilirler.
  • Okul sağlığı, işçi sağlığı, yaşlı sağlığı, sağlık sigortası, çevre, turizm sağlığı ve adli tıp hizmet alanlarında kariyer oluşturabilirler.
  • İlaç endüstrisi alanında iş imkanına sahiptirler
  • Lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapabilirler.
Formu Doldur