İntibak
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulanacak Ders Plan Değişikliklerinde Yapılacak İntibaklara İlişkin Senato Esasları


1. Ders plan değişikliği nedeni ile derslerin birleştirilmesi durumunda;
       (1) YÖK zorunlu dersler dışındaki birleştirilen derslerden (iki dersin tek bir ders olarak birleştirilmesi);
             a- Tamamından AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrencinin notları ve AKTS değerleri geçerlidir (Ders eski adı ve kredisi ile transkriptinde kalır).
          b-   Derslerden birini başaran, diğerlerinden FD, FF, DZ, K başarısız not alan ya da dersin birini hiç almayan öğrenci birleştirilmiş yeni dersten sorumlu değildir (Başarısızlık notu transkriptinden silinir. Başarılı olan dersin notu ve AKTS değeri transkriptinde aynen kalır) . 
       (2)   Birleştirilen derslerin; hepsinden FD, FF, DZ, K başarısız not alıp kalan ya da bu derslerden hiçbirini almayan öğrenciler dersin birleşmiş halini alırlar.
    (3)  Birleşmeden önceki dersleri alıp şartlı başarılı veya başarılı olarak geçmiş öğrenci, başarı notunu yükseltmek amacıyla yeni plandaki dersi alabilir (Yeni notu geldiğinde önceki başarı notları ile AKTS değerleri transkriptinden silinir).

2. Ders plan değişikliği nedeni ile zorunlu bir dersin kaldırılması (yerine eşdeğer ders konmaması) durumunda;
      (1) Dersten AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrencinin notu ortalamasına katılır (Ders eski adı ve kredisi ile transkriptinde kalır).
      (2) Dersten başarısız olan öğrenci bu dersten sorumlu değildir (Başarısızlık notu transkriptinden silinir).
      (3) Dersi hiç almayan öğrenci bu dersten sorumlu değildir.
     (4) Bu dersi hiç almamış veya bu dersten başarısız olan ancak ders kaldırıldığı için eksik kredisi kalan öğrenci, mezuniyet AKTS değerini sağlayacak kadar zorunlu veya seçmeli dersi, ders planına yeni koyulmuş derslerden almak zorundadır. 

3. Ders plan değişikliği nedeni ile kaldırılan dersin yerine yeni ders konması durumunda;
      (1) Dersten AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci yeni konan dersten sorumlu değildir (Ders eski adı ve kredisi ile transkriptinde kalır).
      (2) Dersten başarısız olan öğrenci yeni dersten sorumludur (Yeni dersin notu geldiğinde eski ders transkriptinden silinir).
      (3) Dersi hiç almayan öğrenci yeni dersten sorumludur.
      (4) Dersten şartlı başarılı veya başarılı olarak geçmiş öğrenci, başarı notunu yükseltmek amacıyla bu ders yerine dersin yeni halini alabilir (Yeni not geldiğinde, eski ders ve not öğrenci transkriptinden kaldırılır).

4. Ders planına önceki planda bulunmayan yeni dersler konması durumunda;
      (1) Öğrenci mezuniyet için gerekli AKTS kredisini sağlayamaması durumunda bu dersten/derslerden sorumludur.  

5. Ders plan değişikliği nedeni ile önceki ders planında bulunan dersin üst yıla taşınması durumunda;
      (1) Dersten AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci üst yıla taşınan dersten sorumlu değildir (Ders eski adı ve kredisi ile transkriptinde kalır).
      (2) Dersten başarısız olan öğrenci dersi yeni haliyle almak zorundadır.
      (3) Dersi hiç almayan öğrenci dersi yeni haliyle almak zorundadır.
      (4) Dersten şartlı başarılı veya başarılı olarak geçmiş öğrenci, başarı notunu yükseltmek için dersi yeni haliyle alabilir.

6. Ders plan değişikliği nedeni ile dersin alt yıla taşınması durumunda;
      (1) Dersten başarılı olan öğrencinin notu eski adı ve kredisi ile transkriptinde kalır.
      (2) Dersten başarısız olan öğrenci dersin yeni halini almak zorundadır.
      (3) Dersi hiç almamış öğrenci dersin yeni halini almak zorundadır.
      (4) Dersten şartlı başarılı veya başarılı olarak geçmiş öğrenci, başarı notunu yükseltmek için dersi yeni haliyle alabilir.

7. Bir dersin güz döneminden bahar dönemine taşınmış olması durumu:
  Bir önceki ders planında güz döneminde açılıp yeni ders planında bahar dönemine taşınmış olan dersler bir kereye mahsus olmak üzere 2017 – 2018 Güz yarıyılında da açılır.

8. Ders plan değişikliği nedeni ile derslerin birleştirilmesi veya kaldırılan dersin yerine yeni ders konması durumunda; 
       Şayet yeni dersin AKTS’si küçülmüş ise ders tekrarı yapan öğrencinin toplamda kazandığı AKTS 240 AKTS’den eksik kalır. Bu durumda, öğrenci, mezuniyet AKTS değerini sağlayacak kadar zorunlu veya seçmeli dersi, ders planına yeni konulmuş derslerden almak zorundadır.

9. Yukarıda belirtilen hususların dışında oluşabilecek durumlar, talepler Üniversite Senatosu veya Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

      Bu Senato Esasları, Üniversite Senatosunun 21.06.2017 tarih ve 2017/14 sayılı toplantısında alınmıştır.