Akademik Yönetim

Akademik Yönetim

Prof. Dr. Ali Murat FERMAN
Rektör

Prof. Dr. Şeyma AYDINOĞLU
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. M. Emin KARAHAN
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mahir HASANSOY
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. A. Alkan ÇELİK
Rektör Danışmanı

Prof. Dr. Akile Reşide GÜRSOY ŞATIROĞLU
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İdris Güven KAYA
Fen-Edebiyat Fakültesi Senato Üyesi

Prof. Dr. Turgut ÖZKAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ethem Soner ÇELİKKOL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Senato Üyesi

Prof. Dr. Şeyma AYDINOĞLU
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kazım SARI
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Senato Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Veysel BATMAZ
Güzel Sanatlar Fakültesi Vekil Dekanı

Prof. Hamdi ÜNAL
Güzel Sanatlar Fakültesi Senato Üyesi

Prof. Dr. Evgen Gülçin ELÇİN
Hukuk Fakültesi Vekil Dekan

Doç. Dr. Ebru KARAMAN
Hukuk Fakültesi Senato Üyesi

Prof. Dr. Oğuz MAKAL
İletişim Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Nazan ALİOĞLU
İletişim Fakültesi Senato Üyesi

Prof. Dr. Burak Ömür ÇAKIR
Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr.Nail YILMAZ
Tıp Fakültesi Senato Üyesi

Prof. Dr. Ahmet Bülent KATİBOĞLU
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Musa Üstün GÜLDAĞ
Diş Hekimliği Fakültesi Senato Üyesi

Prof. Dr. M. Emin KARAHAN
Meslek Yüksekokulu Müdürü

Öğr. Gör. Fatih YÜCEL
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Volkan ÖNGEL
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKBAYRAK
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Ayşegül KAPTANOĞLU
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. Hamparsun HAMPİKYAN
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü

Murat SÜSLÜ
Genel Sekreter