Akademik Yönetim

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın faaliyetleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 46 ve 47. maddeleri uyarınca, öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; bünyesindeki Sağlık Merkezi ile hizmet vermektedir. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara katılımlarını sağlamak, üniversite içi ve üniversiteler arası sportif etkinlikler düzenlemek, düzenlenen sportif ve kültürel etkinliklere öğrencilerimizin katılımını sağlamak daire başkanlığımızın başlıca amaçları arasındadır. Öğrenci Konseyi seçimlerinin sağlıklı yürütülmesini sağlar, öğrenci konseyinin çalışmalarını denetler ve konseye gerekli desteği verir. Öğrencilerimizin, diğer üniversitelerce düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımı konusunda onlara destek verir.

Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkan Vekili: Halil İbrahim DURU
Mail: ibrahimd@beykent.edu.tr
Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkan Yardımcısı: Ayşegül BATTAL
Mail: aysegulbattal@beykent.edu.tr