Tanıtım Broşürler

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Beykent Üniversitesi'nin iletişim hedeflerinin belirlenmesi, üniversiteyi bu hedeflere taşıyacak stratejilerin formüle edilmesi ve bu stratejilere uygun halkla ilişkiler etkinliklerini içeren bütünleşik iletişim programının geliştirilerek uygulanması sürecini yönetmektedir.

Fakülte ve birimler arasındaki bilgi akışını da sağlayan Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; halkla ilişkiler, tanıtım, basınla ilişkiler, basın takibi, organizasyon ve web güncellemelerinin de bağlı olduğu koordinasyon birimlerinden oluşmaktadır.

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürü: Cansu İBİLİ
Mail: cansuibili@beykent.edu.tr
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı:  Tuğba KETENCİ
Mail: tugbaketenci@beykent.edu.tr
Kreatif Direktör: Sema ÖZEVİN
Mail: semaozevin@beykent.edu.tr
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Asena SERTTAŞ
Mail: asenaserttas@beykent.edu.tr
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Gizem SAMUR
Mail: gizemsamur@beykent.edu.tr
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Patrisia DEDE
Mail: patrisiadede@beykent.edu.tr
Sosyal Medya Uzman Yardımcısı: Burak Kadir AYKUL 
Mail: burakkadiraykul@beykent.edu.tr
Editör: Serhan YETKİNŞEKERCİ
Mail: serhanyetkinsekerci@beykent.edu.tr
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Duygu Büşra SÜREN
Mail: busrasuren@beykent.edu.tr
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Memuru: Yasin UNCU
Mail: yasinuncu@beykent.edu.tr
Grafiker: Çağla GÖGCE
Mail: caglagogce@beykent.edu.tr
Grafiker: Furkan FEDAİ
Mail: furkanfedai@beykent.edu.tr