Akademik Yönetim

Üniversite Danışma Kurulu

Dilhun Yüksel 
Diş Hekimliği Fakültesi Üniversite Danışma Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mine Güven 
Fen - Edebiyat Fakültesi Üniversite Danışma Kurulu Üyesi
Mehmet Güleryüz
Güzel Sanatlar Fakültesi Üniversite Danışma Kurulu Üyesi
Av. Nevzat Özdemir
Hukuk Fakültesi Üniversite Danışma Kurulu Üyesi
Tolga Palabıyık
İletişim Fakültesi Üniversite Danışma Kurulu Üyesi
Sema Yurdum
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üniversite Danışma Kurulu Üyesi
Ersin Özdamar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Üniversite Danışma Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Ahmet Hakan Birkent
Tıp Fakültesi Üniversite Danışma Kurulu Üyesi
Ali Ercan Özgür
Meslek Yüksekokulu Üniversite Danışma Kurulu Üyesi
Fatih Kemal Aydoğan
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Üniversite Danışma Kurulu Üyesi
Gökhan Tufan
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Üniversite Danışma Kurulu Üyesi
Tony Gurr
Yabancı Diller Yüksekokulu Üniversite Danışma Kurulu Üyesi