Vizyon ve Misyon

Temel Değerler

TEMEL DEĞERLER
  • Atatürk ilkelerine bağlılık ve çağdaşlık,
  • Bilimsel üretkenlik,
  • Etik değerlere bağlılık,
  • Girişimcilik, yenilikçilik, özgünlük ve rekabetçilik,
  • Hukuka saygı,
  • Paydaşlarla işbirliği ve paylaşım,
  • Topluma hizmet, çevre ve doğaya duyarlılık,
  • Toplumsal değerleri dikkate alan uluslararası ve evrensel bir bakış açısı.