Yönetim

Mütevelli Heyet Üyeleri

Adem ÇELİK 
Mütevelli Heyet Başkanı
Prof. Dr. Ali Murat FERMAN
Rektör
Av.Enver ALCAN
Mütevelli Heyet Üyesi
Mete MUTLUOĞLU
Mütevelli Heyet Üyesi
Fatma GÜNAL
Mütevelli Heyet Üyesi
Ömer UZUN
Mütevelli Heyet Üyesi
Ali ÖZEN
Mütevelli Heyet Üyesi