Yönetmelik ve Yönergeler

Yönergeler

Beykent Üniversitesi Burs, İndirim ve Destek Yönergesi

Beykent Üniversitesi Önceden Kazanılmış Yeterliliklerin Tanınması, Kredi Transferi ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ölçme Değerlendirme ve Sınav Esasları Yönergesi

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ölçme Değerlendirme ve Sınav Esasları Yönergesi

Beykent Üniversitesi Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklerini Destekleme Yönergesi (BEDEK)

Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Kütüphane Çalışma Esasları Yönergesi

Beykent Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi

Beykent Üniversitesi Kitap Basım İşlemleri

Beykent Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Beykent Üniversitesi Çift Anadal-Yandal Yönergesi (EK1) (EK2)

Beykent Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi

Beykent Üniversitesi Arşiv Yönergesi

Beykent Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 

Beykent Üniversitesi Seyahat ve Avans Yönergesi

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi 

Beykent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Özel Öğrencilik Esasları Yönergesi

Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Teşkilat Görev ve Çalışma Usulleri Yönergesi

Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi


Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Beykent Üniversitesi Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliği Yönergesi  (EK-1) (EK-2) (EK-3) 

Beykent Üniversitesi Bütçe Uygulama Usul ve Esasları Yönergesi

Beykent Üniversitesi Öğrenci Senatosu Yönergesi


Beykent Üniversitesi Önlisans/Lisans Staj Yönergesi (EK-1)

Beykent Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi


Beykent Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Araştırma Yönergesi (EK)