Farabi Değişim Programı

Belgeler ve Formlar

Mevzuat

Farabi  Değişim Programı Yönetmeliği

Farabi Değişim Programı Esas ve Usulleri

Farabi Programı Uygulama El Kitabı

Farabi Programı Uygulama El Kitabı

Farabi Değişim Programı Gelen Öğrenci Evrakları

Öğrenci Kabul Belgesi

Öğrenci Katılım Belgesi

Öğrenim Protokolü

Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Evrakları

Farabi Programı Başvuru Formu 

Gitmeden Önce Doldurulması Gereken Evraklar

Öğrenci Başvuru Formu (Üniversite eşleştirmesi açıklandıktan sonra doldurulacaktır)

Öğrenci Beyannamesi

Öğrenci Bilgi Formu (Karşı Üniversite kabul ettikten sonra doldurulacaktır)

Öğrenim Protokolü (Karşı üniversite kabul ettikten sonra doldurulacaktır)

Akademik Tanınma Belgesi (Akademik Tanınma Belgesi öğrenci ile Bölüm Koordinatörü tarafından hazırlanıp Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu’ndan geçirilmesi gerekmektedir. Bu belge ile öğrencinin yurtdışında aldığı dersler ile üniversitemizde ki eşdeğer dersler onaylanmaktadır)

Kurumumuza Dönerken Doldurulması Gereken Evrak

Öğrenci Nihai Raporu