Covid-19

Uzaktan Öğretim ve Sınav Eğitimleri

Öğrenciler İçin Hazırlanan Eğitim ve Dokümanlar

Online Derse Katılma Rehberi için tıklayınız.

Online Derse Katılma Videosu için tıklayınız.

Online Derse Katılma Konusunda SSS için tıklayınız. 

Online Sınavlara Katılma Rehberi için tıklayınız.

Öğretim Elemanları İçin Hazırlanan Eğitim ve Dokümanlar

Online Öğretim Platformu İçin “BlackBoard”  eğitimi verildi ve dokümanları paylaşıldı.

 Not: Akademik personellerimiz, yukarıda sıraladığımız eğitimlerin video ve dokümanlarına, ayrıca talep etmeleri durumunda yine erişebilmektedir.

Uzaktan Öğretim ve Sınav Eğitimi

ASENKRON EĞİTİM PLATFORMLARI

Pusula: Uzaktan eğitim sistemlerimizin asenkron kısmını, Pusula, Pusula Belge Paylaşım ve Pusula Sınav platformlarımız oluşturmaktadır. Bu platformlarımızın üçü de öğrenci otomasyonu ile entegre olup, tüm öğrenciler, tüm akademisyenler ve tüm dersler otomatik olarak sisteme aktarılmaktadır. Öğrencilerimizin online ortamda yapılacak vize sınavlarında yaşayabileceği sorunları en aza indirgemek için sistemi üç ayrı platforma ayırdık.

Pusula, canlı derslerin oluşturulduğu ve yapılan derslerin arşiv bağlantılarının listelendiği platform olarak hizmet vermektedir. Öğrenciler Öğrenci otomasyonu hesapları ile sisteme girip daha önceden işlenen dersleri istedikleri zaman indirip yeniden izleyebilirler.

Pusula Belge Paylaşım, online eğitime geçilme kararından sonra sistemde yaşanabilecek yoğunlukları önlemek adına daha önceden yapılan tüm etkinliklerin tutulduğu bir arşiv platformu görevini görmektedir. Pusula Sınav, online ortamda yapılmasına karar verilen vizeler vize sınavları için, akademisyen ve öğrencilerimizi bir karmaşadan ve sistem yoğunluğundan kurtarmak adına ve aynı zamanda sınavların güvenliğini sağlamak için açtığımız sınavların, projelerin ve ödevlerin yer aldığı bir platformdur.

Pusula Sınav platformunda öğrencilere sorulan soru tipleri çoktan seçmeli, klasik, hem çoktan hem klasik olarak yapılmaktadır. Sınavlarda hem sorular hem  cevaplar karıştırılarak öğrencinin karşısına çıkmaktadır. Akademisyenler her soruya farklı puan ağırlıkları verebilir.  Yazılı sorularda, öğrencinin verdiği cevap için not düşebilmekte ve notlandırmayı dilediği gibi yapabilmektedir. Pusula sınav platformunda oluşturulan her sınav sorusuna veya ödev etkinliğine akademisyenler görsel/video ekleyebilir, öğrenciler de aynı şekilde vermeleri istenen cevap içerisinde görsel/video ekleyebilirler.

Tamamlanan bir sınava ait sayısal notlar otomatik olarak öğrenci otomasyonuna aktarılarak olası yapılabilecek not girişi hatalarının önüne geçilmektedir.

Öğrenciler mobil cihazlardan veya bilgisayarlardan sınavlarını rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir. Sistem üzerinden öğrencilere yönelik anketler yapılabilmektedir. Ders değerlendirme anketi vizelerin bitimiyle beraber öğrencilerin değerlendirmesine açılacaktır.

Keyps: Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Akademisyen ve Öğrencilerimizin asenkron eğitimlerinin yapıldığı, eğitim materyallerinin paylaşıldığı, canlı sisteme girişin sağlandığı, sınav ve ödevlerin yapıldığı platformumuzdur.

Advancity: Mevcut durumdaki uzaktan eğitim, öğrencilerimizin asenkron eğitimlerinin yapıldığı, eğitim materyallerinin paylaşıldığı, canlı sisteme girişin sağlandığı, sınav ve ödevlerin yapıldığı platformumuzdur.

 

SENKRON EĞİTİM PLATFORMLARI

Canlı eğitimlerimizin gerçekleştiği platformlar Blackboard, Zoom, Bigblue Button ve Percules olmak üzere 4 adettir.

Blackboard: Blackboard, Uzaktan eğitim programları hariç önlisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerimizin canlı ders platformudur. Pusula üzerinden oluşturulan ders etkinliği, Blackboard üzerinde gerçekleştirilir. Akademisyenler ve öğrenciler sınıf ortamında yapılan birçok etkinliği burada da yapabilmektedir. Ekran paylaşımı, slayt üzerinden ders anlatımı, kamera ve mikrofon kullanımı sayesinde etkili bir ders sunumu yapılabilmektedir. Ayrıca sohbet bölümünden öğrenci ve akademisyenler ders hakkında rahatlıkla konuşabilmektedir.

Pusula üzerinden gün ve saati ilan edilen dersler Blackboard üzerinden canlı olarak gerçekleştirilmektedir. Derse erişim Pusula üzerinde yer alan ders linkinden sağlanmaktadır. Bir derse aynı zamanda 250 öğrenci katılabilmektedir. Sınırsız sayıda eş zamanlı ders işlenebilmektedir. Öğrenciler derste soru sorabilir, sunum yapabilir, dersin içinde aktif olarak bulunabilirler.

Blackboard üzerinden 25.03.2020-30.04.2020 tarihleri arasında yapılan 
canlı ders sayısı 2116 olup bu derslere ait toplam süre 13452 saattir.

Zoom: Yabancı Diller Yüksek Okulunun kullandığı canlı ders platformudur.

Sürecin başlangıcından 30.04.2020’ye kadar tüm seviyeler ve öğrenciler ile her biri 45 dakikalık toplam 5280 ders yapılmış ve 3538 dersin kaydı elt.beykent.edu.tr adresinden öğrenciler ile paylaşılmıştır. Bu derslerin hiçbirinde ders iptali olmamış, teknik veya maddi sorunlardan ötürü ders ertelenmemiş ve hiçbir sınıfın ders saati kaybı olmamıştır.

Bigblue Button: BigBlue Button, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerimizin canlı ders platformudur. Akademisyenler ve öğrenciler sınıf ortamında yapılan birçok etkinliği burada da yapabilmektedir. Ekran paylaşımı, slayt üzerinden ders anlatımı, kamera ve mikrofon kullanımı sayesinde etkili bir ders sunumu yapılabilmektedir. Ayrıca sohbet bölümünden öğrenci ve akademisyenler ders hakkında rahatlıkla konuşabilmektedir.

Percules Online Eğitim Sistemi: Uzaktan eğitim sistemimiz hali hazırda çalışmakta olup öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilerimize yönelik canlı derslerin yapıldığı platformdur. Öğrenciler akşam iş saatleri sonrasında internet üzerinden canlı olarak yapılan derslerine katılabiliyor ve diledikleri kadar tekrar izleme olanağına da sahip oluyorlar.

Uzaktan Eğitim Örgün öğretimden farklı olarak öğrencilerin okula gidip gelmeden ve iş hayatlarını aksatmadan öğrenim görmeleri açısından avantaj sağlamaktadır.

 

EĞİTİMLER

Akademik personele online eğitim için verilen eğitimler

Senkron ve Asenkron eğitimlerin yapıldığı platformların hepsi için aşağıda maddeler halinde yazılan eğitimler verilmiştir.

- Ders materyali nasıl eklenir

- Canlı ders nasıl oluşturulur
- Duyuru nasıl eklenir
- Sınav nasıl oluşturulur, soru girişi nasıl yapılır
- Ödev nasıl oluşturulur

- Ekran paylaşımı nasıl yapılır
- Ders materyali öğrenciye nasıl sunulur
- Öğrenci ile iletişim (görüntülü, sesli ve sohbet) nasıl yapılır
- Kamera, mikrofon açılması ve kapanması nasıl yapılır,
- Ders kayıt başlatma ve durdurma nasıl yapılır

- Ders sonrası arşiv videolara nasıl erişilir
- Öğrenci ile yüksek boyutlu dosya paylaşımı yapılabilmesi için Onedrive kullanımı

-Üniversite Yönetimi, Akademik ve İdari personellerin kurum içi toplantılarının Microsoft Teams platformu üzerinden nasıl yapılacağı
             

Akademik personeller yukarıda sıraladığımız eğitimlerin video ve dokümanlarına talep etmeleri durumunda erişebilmektedir. 

 

Öğrencilere online eğitim için verilen eğitimler ve erişim bağlantıları;

 

Pusula platformu kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki eğitimler verilmiştir.
- Canlı derse nasıl katılınır

- Ders sonrası arşiv videolara nasıl erişilir
- Ödev/Proje sisteme nasıl yüklenir

- Sınavlara nasıl katılınır,              

- Sınav bilgilendirme metni dokümanı için tıklayınız.

- Sınava katılım nasıl yapılır eğitim dokümanı için tıklayınız.

- Ödev/Proje Gönderme dokümanı için tıklayınız.

 

Pusula platformu üzerinden online sınavların nasıl uygulanacağı, ödev/proje teslimlerinin nasıl yapılacağını örneklerle anlatan dokümanlarına aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.

https://www.beykent.edu.tr/docs/default-source/announcements/pusula-sinav-duyurusu-29042020/pusular-sinav-duyurusu-29042020.pdf?sfvrsn=2404e241_2

https://www.beykent.edu.tr/docs/default-source/announcements/pusula-sinav-duyurusu-29042020/pusula-sinava-katilim-dokumani.pdf?sfvrsn=7c1405a0_0

 

Blackboard canlı ders sistemi doküman ve eğitim videoları kapsamı
- Sunum yapacak olan öğrenci ekran paylaşımını nasıl yapar
- Dersin hocası ile iletişim (görüntülü, sesli ve sohbet) nasıl yapılır
- Kamera, mikrofon açılması ve kapanması nasıl yapılır

- Ders sonrası arşiv videolara nasıl erişilir
- Eğitim videosu için tıklayınız.

- Eğitim dokümanı için tıklayınız.

Öğrencilerimiz istedikleri zaman ilgili eğitim videolarına ulaşabilmektedir.

 

Diğer Eğitim Platformları

Öğrenci Dekanlığı ile birlikte kurum dışından veya kurum içinden gelen diğer eğitim talepleri için eş zamanlı 10000 kişinin aynı anda katılım sağlayabileceği bir platform oluşturuldu. 

 

Yapılanma ve Destek

Online eğitim sürecinde bilgi işlem bünyesinde 20 personelden oluşan ekip öğrencilere ve hocalara canlı dersler, arşiv dersler, yüklenen doküman ve dosyalar, sınavlar ve ödevler, kamera ve ses sorunları gibi pek çok konuda 7/24 saat destek verecek şekilde düzenleme sağlandı.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin online eğitim sürecinde yaşayabilecekleri muhtemel aksaklıkları gidermek için adaydestek.beykent.edu.tr talep sistemi ile birlikte uedestek@beykent.edu.tr mail adresi kullanılmaktadır. Açılan tüm talepler, gönderilen tüm mailler detaylı incelenip doğru yönlendirmeler yapılarak sorunlar hızlıca çözümlenmektedir.

Akademisyenlerin yaşadığı işletim sistemi, program, kamera, ses ve diğer donanımsal sorunları için kişinin izni doğrultusunda lisanslı teamviewer ile uzak bağlantı yapılarak sorunları çözülmektedir. Böylece oluşabilecek diğer sorunlar azaltılmaktadır.

Kurum içi uygulamalara erişebilmek ve süreçlerin sürdürebilmesi için idari personellere VPN bağlantısı hizmeti ile sağlanmıştır. Aynı zamanda idari personellere Microsoft Teams platformu kullanım eğitimi verilmiştir.