Sıkça Sorulan Sorular

Kütüphane - Sıkça Sorulan Sorular

Kütüphane kullanıcıları kütüphane ile ilgili sorunlarını Kütüphane personeline ileterek onlardan yardım isteyebilir.

Katalog tarama internetten kütüphane web sayfasındaki "Katalog Tarama" linkinden yapılabilmektedir. Kütüphane koleksiyonu yazar, kitap adı, konu, seri adı, vb. kriterlerden taranabilmektedir.

Önce aranılan materyal (kitap, dergi vb.) kütüphane programından taranır. Kullanıcı materyalin kütüphanede olup olmadığına bakabilir. Rafa gitmeden önce bu materyali ödünç alıp alamayacağını kontrol edebilir. Eğer materyal ödünç alınmışsa bilgisayarda iade tarihini görebilir.Yayın kütüphaneye gelmeden ayırtma işlemi yapabilir. Ayrıca yayına ait cilt/kopya bilgilerine de ulaşabilmektedir.

Gazeteler, referans kaynakları, tezler, reserve kaynaklar ve süreli yayınların son sayıları ödünç verilmezler. Süreli yayınlar bir yıl sonunda ciltleme işlemi sonrasında ödünç alınabilir. Yıl içersinde süreli yayın sayılarından yararlanma fotokopi yoluyla olmaktadır.

Kitap ve Süreli yayınların,kendilerine ait uluslararası tek bir numaraları vardır.Kitaplar için ISBN (International Serial Number of Books) Süreli Yayınlar için ISSN (International Serial Number of Serials).

Açık raf sistemine göre konusal olarak düzenlenmiştir. Yer numarasını oluşturan ilk harf ana konuyu belirler. Yanına gelen diğer harf, buna bağlı bir alt grubu belirler Daha sonraki numerik grup, ana konuya bağlı üçüncül alt grubu belirler.Bunu takip eden grup yazar soyadına göre oluşturulur. Son bölüm ise kitabın basım yılını belirler. Örneğin: Roger FORBES / Solid State Physics-2000 QC 176 F34 1999.

Akademik personel:
10 adet kitap en fazla 30 gün süre ile 2 adet diğer kaynaklar (cd,dvd v.b) en fazla 3 gün süre ile

Doktora/Yüksek lisans öğrencileri:
10 adet kitap en fazla 30 gün süre ile 2 adet diğer kaynaklar (cd,dvd v.b) en fazla 3 gün süre ile

Lisans/Önlisans Öğrencileri/İdari personel:
5 adet kitap en fazla 15 gün süre ile 2 adet diğer kaynaklar (cd,dvd v.b) en fazla 3 gün süre ile

Kullanıcılar kütüphane içinde internete erişebilmektedir. Ayrıca kütüphanemizde kablosuz internet olması sebebiyle kullanıcılar kendi dizüstü bilgisayarlarıyla da internete kolayca ulaşabilmektedirler.

 • Kütüphane içinde cep telefonu ile konuşulmaz.
 • Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez.
 • Kütüphanede sigara içmek, yüksek sesle konuşmak ve gürültü yapmak yasaktır.
 • Bir eserin tümünün fotokopisini çekmek yasaktır.
 • Kütüphanede bulunan kaynaklar elektronik olarak korunduğundan, alarm çaldığı durumlarda arama yapılır.
 • Kütüphane materyalini izinsiz alan veya zarar verenler Rektörlüğe bildirilir ve haklarında yasal işlem yapılır.
 • Gerekli görüldüğü takdirde her türlü çanta ve özel eşya görevli tarafından kontrol edilir.
 • Kütüphane içinde sahibi belli olmayacak şekilde çanta veya özel eşya bırakılmaz.
 • Kütüphane kullanıcıları kütüphane personeline ait araçları izinsiz kullanamaz ve elektronik araç ve gereçlerin yerlerini değiştiremez.
 • Kütüphaneye kimlik kartıyla gelinmeli, sorulduğunda kimlik kartları gösterilmelidir.
 • Ödünç işlemi tamamlanmadan kaynaklar dışarı çıkarılmaz.
 • Kaynakların iade işlemi kütüphane personelince yapılır.
 • Kütüphanede çalışma saatlerine uyulmalı, kapanış saatinden önce kütüphaneyi terk etmelidir.

 • Beykent Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencileri, kitap ve diğer kaynaklardan kütüphane içinde yararlanabilecekleri gibi ödünç alarak da yararlanabilirler.
 • Ödünç kitap alırken Beykent Üniversitesi kimlik kartı ibraz edilir. Kimlik kartı olmayanlara ödünç kitap verilmez. Başkasına ait kimlik kartıyla kitap ödünç alınmaz.
 • Referans kaynakları (Ansiklopediler, sözlükler, nadir eserler v.b), gazeteler ve dergilerin son sayıları ile tezler ödünç verilmez.
 • Ayırtılmış eserlerden oluşan rezerv koleksiyonundan kütüphane içinde yararlanılabilir.
 • Ödünç alınan kütüphane kaynakları gününde iade edilmelidir. İadesi geciktiğinde para cezası alınır.
 • Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan üyeler, kitapları iade etmeden ve gecikme cezalarını ödemeden ödünç kitap alamaz veya kullanma sürelerini uzatamazlar.
 • Akademik ve İdari personel kitap sürelerini uzatma işlemini kütüphane web sayfasından yapabilir.
 • Öğrenciler kitapların kullanma sürelerini yenileme işlemini, kütüphane kartı ve kitaplarla birlikte kütüphanede yaparlar.
 • Kütüphane Daire Başkanlığı gerekli durumlarda ödünç alınan kitabı kullanıcıdan geri isteyebilir.
 • Kütüphaneden ödünç alınan her türlü kaynak süresinde teslim edilir.

 • Yabancı dildeki kitapların kaybedilmesi durumunda, güncel fiyatına %50 işlem parası eklenerek bedeli alınır.
 • Rezerv bölümündeki kitapların kaybedilmesi durumunda, kitabın güncel fiyatına %100 işlem parası eklenerek cezalı bedeli alınır.
 • Nadir Eserlerin kaybedilmesi durumunda güncel fiyatının iki katı alınır.
 • Ciltli dergilerin kaybedilmesi durumunda, o ciltteki her sayının fiyatı belirlenerek cilt değeri bulunur ve iki katı ceza alınır.
 • Baskısı bulunmayan yabancı dildeki kitapların kaybedilmesi durumunda 200 TL alınır.
 • Baskısı bulunmayan Türkçe kitapların kaybedilmesi durumunda 150 TL alınır. 
 • Gününde iade edilmeyen yayınlar için hatırlatma yazısı/e-mail gönderilir. 15 gün içinde iade edilmezse materyal kayıp kabul edilir. Yasal işlem yapılması için Rektörlük Makamı’na bildirilir.
 • Bu yönergede sözü edilen tüm cezalı parasal işlemler kütüphane komisyonu teklifi ve Rektör onayı ile belirlenir ve uygulanır.

Kütüphanede bulunan kitaplara ve dergilere kütüphane içinde veya dışında zarar veren kullanıcılardan, kitabın veya derginin güncel fiyatına %50 işlem parası eklenerek bedeli alınır.

Kullanıcılar ödünç aldıkları kaynakları iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte iade etmekle yükümlüdürler. Zamanında iade edilmeyen ve süresi uzatılmayan kütüphane kaynakları için kütüphane sorumlularınca belirlenerek Rektörlükçe onaylanan para cezası uygulanır.

Fakültelerden gelen istek üzerine veya kütüphane yönetiminin kararı ile tesbit edilen kitaplar reserve bölümüne konur. Bu kitaplar saatlik sürelerle ödünç verilir. Fotokopi yoluyla yararlanılabilir.

Süreli yayınların son sayıları süreli yayınlar bölümde yer almaktadır. Ciltli eski sayılar ödünç alınabilmektedir. Süreli yayınların son sayıları ödünç verilmez. Kütüphane içinde kullanılmalıdır.

Beykent Üniversitesi mensupları üniversitemize sağlanan IP erişimi ile Beykent Üniversitesi yerleşkelerinde, kütüphanenin abone olduğu elektronik kaynaklara üniversite içinden erişim sağlayabilirler. Bu kullanım sırasında üretici firma ile kütüphane arasında yapılan lisans anlaşmasına uyulması zorunludur.