Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri

Fenerbahçe Spor Kulübüne veya spor hayatına gönlünü adamış öğrencilerin bir çatı altında bulunmalarını hedeflemektedir. Sene içerisinde söyleşiler ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek olmak etkinlikleri içerisinde yer almaktadır.

Kulübümüz, adalet kavramına ilişkin unsurların daha iyi anlaşılması ve aşılanması için ders dışı konferanslar ve seminerler düzenlemektedir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Animasyon Kulübü, üniversitemiz öğrencilerine ders dışı etkinlik olarak video - fotoğraf çekim teknikleri, photoshop, grafik tableti ile çizim teknikleri eğitimleri sonucunda “hareketli görüntü tasarımını” öğretir. Bu eğitimleri eğlenceli kılmak için, ülkemizde buluna tarihi, turistik ve kültürel yerlerin çekimini yaparak hem bu yerlere dikkat çekmek, hem de tanıtımını animasyonlarla tasarlama imkanı da sağlar.

Kulübümüzün amacı; bankacılık ve finans alanındaki gelişmelere katkıda bulunmak, öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak, projeler üretmek, akademik programı tamamlayıcı nitelikte faaliyetlerde bulunmaktır.

Kulüp üyesi öğrencilerinin bankacılık ve sigortacılık alanlarında bilgi ve birikimlerini arttırıp tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenleme hedefiyle faaliyetlerini yürütür.

Trabzonspor Kulübüne veya spor hayatına gönlünü adamış öğrencilerin bir çatı altında bulunmalarını hedeflemektedir. Sene içerisinde söyleşiler ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek olmak etkinlikleri içerisinde yer almaktadır.

Beşiktaş Spor Kulübüne veya spor hayatına gönlünü adamış öğrencilerin bir çatı altında bulunmalarını hedefler. Sene içerisinde söyleşiler ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek olmak etkinlikleri içerisinde yer alır. UNIBJK Kulübü, Beşiktaş Spor Kulübü için çalışan gençlerin daha üniversite sıralarından itibaren tanışarak, kongre üyesi ve yönetici olmasına giden yolda pek çok avantaj sağlamaktadır.

Kulübümüz öncelikli olarak, özgür yazılım felsefesini açıklamakla birlikte, bununla ilintili olan açık kaynak, yazılım, donanım ve bilişim alanlarında deneyim tecrübe ve iş fırsatları konularında bilinçlendirme ve katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Beykent Üniversitesi bünyesinde bulunan Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerini tek bir çatı altında toplayarak bölüm için yenilikler yapılmasını sağlamaktır.

Kulübümüzün amacı; küresel açıdan gelişimi sağlayabilmek ve dünya bilgimizi geliştirmek, dilimizi geliştirmek, okulumuzu ve bölümümüzü çeşitli platformlarda tanıtmak, kurum ve kuruluşlarla çalışarak öğrencileri sektörle buluşturmak, akademik çevre ve öğrencileri arasında karşılıklı etkileşim ortamını sağlamaktır.

Dans ve müziğe olan ilgiyi artırmak, dans yeteneklerini geliştirmek ve üniversitemizi okul dışındaki tüm dans gösterilerinde ve organizasyonlarında temsil etmektir.

Kulüp üyelerinin dış ticaret alanlarında bilgilendirip tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemek.

Türk dili ve edebiyatına ilgi duyan öğrencileri bir araya getirerek, Türk dili ve edebiyatı alanında yapılacak olan çalışmaları organize etmek ve diğer öğrencilerle paylaşmak kulübün kuruluş amacıdır.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin kendilerini geliştirmesine ve bugünün dünyasına donanımlı gençler olarak hazırlanmasına katkıda bulunulması amacıyla faaliyet göstermektedir. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin meslek hayatı öncesi her yaş grubu hastayla iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet yürütür.

Geleceğin teknolojisini yakından tanımak, ileri teknolojiye ışık tutmak amacıyla, hem bilgilendirici seminerler hem de yeni projeler üreterek kendilerini geliştirmek ve herkese bu teknoloji dünyasının elektrikli otomobiller ile tanıtmayı amaç edinmiştir.

Kendi sektöründe lider olan marka ve kuruluşların fabrika ve genel merkezlerine teknik geziler düzenleyip, üyelerinin bu piyasada ve günümüz teknolojileri bakımından bilgi sahibi olmalarına imkân sağlamaktadır. Bunun yanı sıra seminerler ve eğitimler yaparak üyelerinin mesleklerinin bugününü ve geleceğini öğrenmelerine yardımcı olmaktadır.

Kulübümüzün faaliyetlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Sosyal sorumluluk projelerine destek veren etkinlikler yapmak, bireysel farklılıklara saygılı olabilme, engelli kişilerin kendine ve çevresine güven duyabilmesini sağlamak, çeşitli fizyoterapistleri üniversitemize davet ederek, sunum yapmalarını sağlamak bu amaçlar doğrultusunda konferans, söyleşi, toplantı vb. kültürel etkinlikler düzenlemek.

Fotoğraf sanatının temel kavramları ile temel çekim unsurları ve uygulamaya yönelik gezi organizasyonları gerçekleştirip, bu gezi sonunda çekilen fotoğrafların sergilenmesi, fotoğraf sanatında uzmanlaşmış meslek hayatında önemli noktalara gelmiş kişilerin tecrübelerinden yararlanma ortamı sunar.

Gastronomi Kulübünün amacı, gastronomi alanında çeşitli eğitim, tadım, workshop, seminer ve geziler düzenleyerek, üyelerine hem bilgilendirici hem de eğlenceli etkinlikler düzenlemektir. Bu amaçlar doğrultusunda konferans, söyleşi, toplantı vb. kültürel etkinlikler gerçekleştirilir.

Gençlik Projeleri Kulübü; bir projenin üretme, geliştirme ve sonuçlandırma evrelerinde yol göstermeyi temel alıp girişimcilik ekosisteminin gerekliliklerini de bu sürece dâhil ederek öğrenmeyi öğretmeyi amaçlayan bir öğrenci topluluğudur.

Kulübümüzün amacı; ezmek, gezerek öğrenmek, ülkemizin kültürel değerlerini tanımak, köklü tarihimize yolculuk yapmak, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, yaşadığımız şehrin kapılarını aralamak, gezerken fikir alış verişi yapıp düşünce ve fikirlerimizi kültürümüzle birleştirmek, farklı yerler görerek ufkumuzu genişletmektir.

Grafik tasarıma ilgi duyan bireylerin birlikte çalışarak eserler ortaya çıkarmasını sağlamak ve bu eserlerin sergilenmesine yardımcı olmak, kulübümüzün öncelikli hedefidir. Grafik tasarım alanında kültürel, sosyal ve teknik geziler düzenlemek ve üniversite içerisinde grafik tasarım alanında etkinlikler gerçekleştirmek de kulübümüzün aktiviteleri arasında yer almaktadır.

Hayvanseverler Kulübümüzün amacı; çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek yalnızca kampüs içerisinde yaşayan hayvanlara değil, sokakta ve barınaklarda yaşamakta olan hayvanlara karşı da duyarsız kalınmamasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmektir.

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu kulübümüz, hukukun farklı dalları arasındaki etkileşimi göz önünde bulundurarak öğrencilere hukukçu kimliği kazandırmaya yönelik seminerler, konferanslar ve sertifika programları düzenlemektedir.

Elektrik, elektronik, bilgisayar, otomasyon, telekomünikasyon ve diğer birçok alanda, mühendislik teori ve uygulamalarının gelişimi için çalışan IEEE Beykent Öğrenci kolu; teknik geziler, eğitimler, workshoplar, konferanslar ve bölge toplantılarıyla mühendislik alanında öğrencilere birçok etkinlik gerçekleştirmektedir.

Kulübümüz hem pratikte ve hem teorikte uygulamalı bir biçimde ilerideki mesleklerini daha iyi yapabilmeleri için, kendilerini hem bilinçlendirmek, hem de katkı sağlamaktadır.

Kulübümüz, alanında ve alanı dışı birçok konuda, donanımlı, üretken, enerjik, aktif bir topluluk oluşturup, kendilerinden sonra gelecek kişilere aynı prensiple eşit donanımı aktarmaktadır.

Kulübümüzün amacı; sahada soğukkanlı, düzgün, doğru etikler doğrultusunda çalışan yaşam ile ölüm arasında ince çizgide umut ışığı olan profesyonel sağlıkçılar yetiştirmektir.

Hedef; başta bölüm öğrencileri olmak üzere bütün öğrencilerin üniversite eğitimi boyunca kendilerini iş hayatına hazırlamak, eğitim ve iş hayatlarında karşılarına çıkabilecek olumlu ya da olumsuz faaliyetler karşısında kendisini sosyal alanda geliştirebilmek ve etkinlikler doğrultusunda üniversitemizi diğer üniversiteler arasında prestijini artırarak katkı sağlamaktır.

Lojistik alanıyla ilgilenen tüm öğrencilere gerekli bilgilerin aktarılmasını sağlamak amacıyla alanında uzman kişilerin katılımıyla sağlanan konferanslar, seminerler düzenlemek ve lojistik alanında faaliyet gösteren firmalara teknik geziler düzenlemek.

Farklı mimari, estetik ve sanat görüşüne sahip öğrencilerimizi, kulüp çatısı altında toplayıp, karşılıklı fikir alışverişi ile mimarlığa yeni boyutlar kazandırma hedefiyle faaliyetlerini yürütür.

Beykent Üniversitesi Müzik Kulübü, tek bir müzik türüyle sınırlı kalmayıp, olabildiğince farklı müzik türlerine ait söyleşiler, atölyeler, konserler düzenleyip tüm üniversitemiz öğrencilerine hitap ederken, üyelerinin müzikal becerisini artırmayı, okul içinde ve dışında performans sergilemesine olanak tanımaktadır.

Yalnıza Psikoloji bölümü öğrencilerine değil, psikoloji bilimine ilgi duyan bütün öğrencilere kendilerini bu alanda geliştirebilmeleri için yardımcı olmayı ve üniversite içerisinde ve dışarısında psikoloji bilimini doğru şekilde tanıtmayı ve temsil etmeyi amaçlar.

Kişisel gelişime katkı sağlayabilecek, alanında uzman kişilerden bilgi alışverişini sağlamak amacıyla söyleşiler düzenlemek.

Sağlık yönetiminin önemini kamu sektörü ve özel sektör açısından irdeleyip bu konuda çalışmalar yaparak, sağlık yönetimini ulusal çapta tanıtmak ve yapılabilecek girişim faaliyetlerini düzenleme hedefiyle faaliyetlerini yürütür.

Sağlık hizmetleri alanında güncel bilgileri izler, araştırır, tartışır ve bu bilgileri eğitimler, seminerler konferanslarla paylaşır.

Beslenme ve Diyetetik bölümü ve bu alana ilgi duyan kulüp üyeleriyle birlikte sağlıklı yaşamın, beslenmenin önemini vurgulamak ve insanları bilinçlendirme adına etkinlikler düzenler.

Beykent Üniversitesi Sinema Kulübü, düzenlediği atölyeler ile film çekimleri yaparak, çeşitli yarışmalara ve festivallere katılma doğrultusunda faaliyet yürütür. Film gösterimleri yaparak, filmlerin analizlerini yapabilmek için tartışma ortamı sağlar. Bu tür etkinliklerin yanında üyeleri ile birlikte film festivallerine katılarak sosyal etkinlikler gerçekleştirmekte olan bir eğlence ve öğretici kulüp olma amacını taşır.

Havacılıkla ilgilenen tüm öğrencilere gerekli bilgilerin aktarılmasını sağlamak amacıyla konferanslar, seminerler ve teknik geziler düzenlemek.

Beykent Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının, demokrasi, bireysel özgürlükler, insan hakları hukukun üstünlüğü, adalet ve evrensel değerler konusunda bilgilendirilmesi, bu hususlarda duyarlılığının gelişimine katkıda bulunmayı hedefler. Bu kapsamda, etkinlikler düzenlenir ve fikir paylaşımı için uygun platformlar hazırlanır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl ve bilime dayalı ilkeleri doğrultusunda;  toplumsal bütünlük, adalet ve özgürlüğe vurgu yapan seminer ve konferanslar düzenleyerek,  fikir üretimine katkı sağlamaktır.

Amacı, üniversite içi ve üniversite dışında yardıma ihtiyacı olan kişilere, kurumlara destek sağlayarak öğrenciler arasında sosyal sorumluk alanında duyarlılığın ve sosyal bilincin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Kulübümüzün amacı; sosyoloji bölümünde okuyan ya da bu bilime ilgi gösteren üyelerinin bu alanda kendilerini geliştirmelerine ve kariyer planı yapmalarına katkıda bulunmak, düzenlenen etkinliklere üye öğrenciler ve sivil toplum örgütleri arasında köprü kurmak. Konferans, seminer ve panel gibi kültürel etkinlikler düzenlemektir.

Üniversite öğrencilerinin tarih alanındaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetler için bir çatı oluşturması amacıyla faaliyetlerini yürütür.

Her yaştan insana tarih bilinci kazandırılması, insanların tarihin ve değerlerinin korunması için beraber bilinçlenmesine olanak sağlar.

Televizyon Kulübü, medya sektöründe kendisini kanıtlamış insanların katılımlarıyla söyleşiler, eğitimler düzenlemekte, üyelerine, merak ettiklerini sorup öğrenme fırsatı sunmaktadır. Bunun yanı sıra, televizyon kanallarının stüdyolarına teknik geziler düzenleyerek, mesleğin mutfağına dair bilgi aktarımı da sağlar.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin diğer diğer üniversitelerdeki tıp fakültesi öğrencileriyle iletişim, iş birliği ve bilgi alışverişini sağlamaktır. Çeşitli sempozyumlar ve öğrenci buluşmaları gerçekleştirerek küresel sağlık alanında geniş bir bakış açısı kazandırmak, TurkMSIC temsilciliğinin sağladığı programlara katılarak network ağını geliştirmektir.

Farklı bölümlerden tiyatro konusuna ilgili öğrencilerin ders dışı zamanlarında bir eğitmen eşliğinde planlayacakları tiyatro oyunlarının gösterilerini hazırlayarak, bunları üniversite içinde ya da çeşitli festivallerde sergilemektir.

Kulübümüzde, tolum gönüllüsü gençler tarafından, farklılıklara saygı, şeffaflık ve hesap verebilirlik, yerel katılım, ekip çalışması, yaşam boyu öğrenme ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilir.

Kulübümüz öğrencileri tarafından Türk devletleri ve topluluklarının geçmişten günümüze sosyal, kültürel, tarihi, ekonomik ve siyasal durumu araştırılıp çeşitli etkinlik ve buluşmalarla, tüm öğrencilerimize tanıtımı yapılır.

Kulübümüzün amacı; 136 üniversitede faaliyet gösteren diğer tüm Ua UNI toplulukları gibi, üniversitemiz bünyesindeki Galatasaray taraftarlarını tek çatı altında toplayarak, branş ayırt etmeksizin Galatasaray Spor Kulübüne destek vermektir. Bu kapsamda, Ultraslan UNI çatısı altında tribünde Galatasaray’ı desteklemek, pankart boyamak, koreografi hazırlamak ve sosyal sorumluluk projelerine katılmak gibi faaliyetler yürütülür.

Hukuk Fakültemiz bünyesinde kurulan kulübümüz, uluslararası hukuku ilgilendiren her konuda oluşturduğu komisyonları aracılığıyla faaliyetlerini yürütür. Bu kapsamda, çalışma yapılan alanlardan akademisyen ve hukukçularla ortak etkinlikler düzenlenir. Söz konusu etkinlik ve buluşmalarla, öğrencilerin hukuk formasyonunu geliştirmesi hedeflenir.

Kulübümüzün amacı; öğrencilerimizin okulda aldığı eğitimin yanında, iş dünyası, finans, ekonomi ve işletme alanlarında gezi ve konferanslarla söz konusu eğitim sürecini desteklemek ve geliştirmektir.

Beykent Üniversitesinin canlı yerleşke yaşamı içerisinde önemli bir yere sahip olan öğrenci kulüplerinde hobilerinizi geliştirebilir veya arkadaşlarınızla farklı projeler oluşturabileceğiniz kulüplerin kuruluşuna imza atabilirsiniz.