Kayıt & Kabul Aday

Başvuru & Kayıt

Başvuruda istenen belgeler ;

1) Online Başvuru Formu. 

2) Lise diplomasının ilgili ülkedeki elçiliklerden veya noter tarafından onaylınmış İngilizce ya da Türkçe çevirisi (Aday henüz mezun olmamış ise lise son sınıf öğrencisi olduğuna ilişkin okul müdürlüğünden alınmış resmi yazı), 

3) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfası (varsa vize sayfası da eklenmeli), 

4) Varsa Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan lise bitirme sınavlarına (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi, v.b.) veya son iki yıl içerisinde alınmış üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlara (SAT, v.b.) ilişkin resmi sınav sonuç belgesi, 

5) Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için C1 Düzeyinde, diğer Türkçe Bölümler için B2 Düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi ( En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz).

6) T.C. Uyruklu olup ortaöğrenimini KKTC hariç yurt dışında tamamlayan ve ilk uyruğu T.C. olup çifte vatandaşlığı bulunan öğrencilerden, ortaöğrenimini örgün olarak tamamladıklarına dair kontrollerin yapılabilmesi için eğitim aldıkları süre boyunca ilgili ülkede bulunduklarını belirten yurt dışı giriş – çıkış belgesi. 

Üniversite program/bölümlerine başvuruda kabul edilen sınavlar, diplomalar ve asgari puanlar için lütfen tıklayınız.

 

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler ;

a) Lise diploması aslı veya lise diploması henüz hazırlanmadığı için alınamamışsa, geçici mezuniyet belgesi aslı, 

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren öğrencinin kendi ülkesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan veya  T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi” aslı.*  

c) Pasaport fotokopisi.  

d) Başvurulan önlisans ve lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından istenilen diğer ek belgeler, 

e) 4 adet renkli vesikalık fotoğraf.  

f) Yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu adaylardan ülkelerindeki (veya ülkelerinde yoksa en yakın) T.C. Konsolosluğundan alınmış “Öğrenim Meşruhatlı Vize” istenebilir. 

g) T.C. Uyruklu olup ortaöğrenimini KKTC hariç yurt dışında tamamlayan ve ilk uyruğu T.C. olup çifte vatandaşlığı bulunan öğrencilerden, ortaöğrenimini örgün olarak tamamladıklarına dair kontrollerin yapılabilmesi için eğitim aldıkları süre boyunca ilgili ülkede bulunduklarını belirten yurt dışı giriş – çıkış belgesi.

*Denklik belgesini Türkiye’de bulunan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alacak olan öğrencilerden, ilgili işlem esnasında Bakanlıkça aşağıda yer alan evraklar istenmektedir. 

1) Lise Diplomasının noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

2) Diploma ve transcript üzerine apostil, öğrencinin kendi ülkesinde apostil uygulaması olmadığı durumlarda; Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ya da Büyükelçilik onaylı diploma/diploma almaya hak kazandığına dair belge.

Formu Doldur