Meslek Yüksekokulu Aday

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon programındaki temel amaç özgün tasarım yeteneği olan, teknik bilgi ve beceri sahibi tasarımcılar yetiştirmektir. Bu program, mezunlarını yakın gelecekte; 

  • Sektörün dinamik yapısına ve hızla değişen beklentilerine uygun özgün, yenilikçi, etik ve kültürel değerlere sahip yaratıcı tasarımlar yapabilmeleri,
  • Çağdaş bilgisayar tasarım programlarını yetkin bir şekilde kullanabilmeyi,
  • Tasarım ve üretim sürecini organize ederek problem çözme, proje yönetme becerisine sahip olmaları,
  • Alanlarında almış oldukları teorik ve uygulama kazanımlarını hayat boyu öğrenme felsefesi ışığında sürekli geliştirmeleri gibi konularında yetkinlik kazanmaları amaçlamaktadır.

Programın eğitim süresi iki yıl, eğitim dili ise Türkçedir. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfı okuma imkânı bulunmaktadır.

Bölüm ücreti ile ilgili bilgi için tıklayınız.

Alternatif Bölümler

Formu Doldur