Meslek Yüksekokulu Aday

Çalışma Alanları

İş Sağlığı ve Güvenliği mezunları için iş imkânları nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Personeli olarak, kamu ve özel sektörde çok geniş bir istihdam alanına sahiptir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları;

  • Kamu ve özel sektördeki tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde,
  • Ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar,
  • Üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde,
  • İtfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak görev alabilmektedir.

 

Formu Doldur