Yerleşkeler

Gelen Personel

Başvuru
Karşı kurum koordinatörü veya gelecek personel, Üniversitemize Erasmus + Personel Hareketliliği kapsamında gelmek istediğini bildirir.
Erasmus koordinatörü onay verdiği takdirde karşı kuruma ve personele, ziyaretin onaylandığı bildirilir ve bir davet yazısı  birimimiz tarafından hazırlanır. Davet yazısı e-mail yoluyla ilgili üniversiteye gönderilir.


Ziyaret Programının Hazırlanması
Gelecek personel ve ilgili bölüm koordinatörü, ziyaret programının detaylarını içeren Teaching Assignment / Work Plan adında bir belge hazırlar. Hazırlanan bu belge gelecek personel, karşı kurum ve Üniversitemiz Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından gelmeden önce imzalanır. 


Katılım Belgesi
Üniversitemize gelen personelin programını tamamlamasının ardından kendisine bir katılım belgesi düzenlenir ve elden veya posta yoluyla ilgili personele iletilir. Bu belgeyi almasıyla gelen personel, üniversitemiz ziyaretini resmen sonlandırmış olur.